Från hembränt till Mariakliniken: fakta om ungdomar och svartsprit ; rapport från OAS (Oberoende Alkoholsamarbetet), Kommittén om Samverkan angående Information Kring Bruk av Alkohol, dess Risker och Skadeverkningar mellan Branschorganisationerna, Försäkringsbolag och Berörda Myndigheter

Gespeichert in:  
Bibliographische Detailangaben
Körperschaft: Schweden, OAS (BeteiligteR)
Beteiligte: Schweden OAS
Medienart: Druck Buch
Sprache:Schwedisch
Veröffentlicht: Stockholm Socialdepatementet 1998
In:Statens offentliga utredningar
Verfügbarkeit prüfen: HBZ Gateway
Subito Bestelldienst: Jetzt bestellen.
Beschreibung
Beschreibung:34 S Ill., graph. Darst
ISBN:9138208490